Галерија..
Добродојдовте!   Дел од нашите клиенти:  

Скопјешпед е формирано 1991 година а само со царинско посредување започнува од 1999 година. Тимот е составен од 5 царински декларанти кои се долго во професијата. Присатни сме на 7 царински испостави во Скопје и преку коресподентски шпедиции на сите царински испостави во Македонија.

 
Соработуваме и со шпедиции во Европа и тоа со:
 
 
Treu-Gorizia Italia
Orphee Beinoglou - Athens Greece
Medtrans LTD - Piraeus Greece
Tas Trans - Athens Greece
Novat Marketing - Sofia Bulgaria
Trucking Center Nederland - Zevenhuizen Holland
   

 

 
   
 
Copyright 2009 Skopjesped - design voltDIZAJN.com
 
home read more read more read more submit