Линкови..
 
Корисни линкови:
 
Скопјешед е членка на:
..WCO Светска царинска организација
..WТO Светска Трговска Организација
..MIFA Асоцијација на шпедитери на Р. Македонија
..CLECAT Европска асоцијација на царински посредници
..IFCBA Светска асоцијација на царински посредници, брокери
..TOTAL Интернет медиум за економија и бизнис во Македонија
..АGORA Препорака за соработка за Скопјешпед од МНР на Р.Грција
 
 
Линкови за забава:
..MMM Македонска Музичка Мрежа
..NAXOS Водечка светска библиотека на класична музика
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
       
   
 
Copyright 2009 Skopjesped - design voltDIZAJN.com
 
home read more read more read more submit